Kamerový systém

Spolu s ostatnými zariadeniami kamerového systému zabezpečuje nepretržité monitorovanie priestorov, odradenie zlodejov a vandalov, zobrazenie a záznam udalostí, identifikáciu trestných činov, video analýzu, detekciu pohybu.

Ak detekčný systém na plote signalizuje narušenie, najbližšia kamera k miestu narušenia zobrazí aktuálny obraz na monitore v hlavnej riadiacej miestnosti, v prípade otočnej kamery táto sa k miestu narušenia natočí a nastaví sa na miesto narušenia

Sledovaný priestor môže byť prisvietený štandardným osvetlením alebo IR reflektormi


Zostavy kamerových systémov:

Od jednej kamery s monitorom a nahrávaním

Po rozsiahle systémy so stovkami kamier, viacerými monitorovacími pracoviskami a dátovými úložiskam

Kamerové systémy môžu byť analógové s digitálnym nahrávaním, alebo plne digitálne založené na IP technológii