Ponuka služieb

Ochrana objektov – PCO

Pult centralizovanej ochrany
PCO je špecializované pracovisko s 24 hodinovou prevádzkou a so zvláštnym režimom v rámci dodržiavania všetkých predpisov pre zaobchádzanie s citlivými dátami. Smozrejmosťou je podávanie pravidleného (na požiadanie aj mimoriadneho), s pravidla mesačného hlásenia klientovi.
Základná ponuka služieb PCO:

EZS

diaľkový monitoring EZS (elektronická zabezpečovacia signalizácia).

EPS

diaľkový monitoring EPS (elektronická požiarna signalizácia).

CCTV

diaľkový monitoring CCTV (kamerový systém).

Výjazdová jednotka

kontrola stavu objektov výjazdovou jednotkou.

Pohyb osôb

kontrola pohybu osôb a zamestnancov v objekte.

Monitoring

monitoring uzamykania objektu.

Kontrola zakódovania

kontrola elektronického zakódovania objektu v daný čas.

Zaistenie objektu
Zaistenie objektu

zaistenie objektu proti vzniku ďalších škôd.

Privolanie pomoci
Privolanie pomoci

služba TIESEŇ – rýchle privolanie pomoci.

GPS
GPS

stráženie automobilov pomocou systému GPS.

Odstavenie vozidla
Odstavenie vozidla

odstavenie odcudzeného vozidla z premávky.

Navigácia k vozidlu

navigácia zásahovej jednotky k vozidlu.

Fyzická bezpečnosť

Cenník našich služieb je informatívny a konečná cena závisí od obhliadky objektu a špecifikácie požiadaviek objednávateľa. Pre poskytnutie výhodnejšej ceny sa berie do úvahy aj počet odobratých hodín. V ponuke máme tri druhy balíkov:

FB-1

FB Balík č. 1

Vhodné na evidenčnú a informátorskú činnosť, na vstupoch do budov s nižšou dôležitosťou, rôzne varianty vrátnic, objekty s nižším stupňom ochrany. Výkon nočného strážnika v miestach vhodne zabezpečených proti vonkajším vplyvom.

⟶ zistite viac
FB-2

FB Balík č. 2

Vhodné na výkon služby v recepčnom režime, prípadne v areáloch so strážnym režimom. Priemyselné parky, závody, podniky s potrbou obsluhy technických zariadení, PC, telefónnych ústrední, kamerových systémov. Výkon kontroly na osobných a nákladných vrátniciach, s dôrazom na perimetrickú kontrolu objektu.

⟶ zistite viac
FB-3

FB Balík č. 3

Vhodné na výkon služby v rizikových oblastiach, alebo reprezentatívnych priestoroch v spoločenskom oblečení. Aktívny výkon služby na miestach s vysokým počtom osôb. Preventívna činnosť na potlačenie kriminality. Stráženie vysokých hodnôt v objektoch so špeciálnym režimom. Výkon stráženia na verejných priestranstvách.

⟶ zistite viac