Prečo my?

Chránime Vaše hodnoty.

Spoločnosť T.R.I.M.S. Security Systems s.r.o. je poskytovateľom súkromných bezpečnostných služieb. Spoločnosť vznikla na základe dlhoročných skúseností a praxe pri ochrane osôb a majetku. Svoje služby poskytujeme na profesionálnej úrovni, v súlade s právnymi predpismi. Sme držiteľmi platných licencií a certifikátov Národného bezpečnostného úradu.

Ponúkame Vám
  • režimové stráženie v zmysle požadovaného rozsahu
  • inštaláciu technických bezpečnostných zariadení
  • online kontrola stráženého režimu a kontroly vstupov
  • nonstop dohľad bezpečnostným dispečingom
  • podpora riešenia krízových situácií
  • vykonanie bezpečnostného auditu
  • fixácia ceny na dobu dvoch rokov

Využite našu

Základom nášho úspechu sú riešenia šité na mieru našich zákazníkov a skúsenosti našich bezpečnostných pracovníkov. Kladieme dôraz na vysokú úroveň poskytovaných služieb.

TRIMS Security Systems s.r.o.

je partner, ktorý ochotne prevezme starostlivosť o ochranu Vašej osoby a majetku. Poradíme Vám a po konzultáciách vypracujeme komplexný projekt systému ochrany, aby ste mohli efektívne využívať naše služby.

V súčasnosti najdôležitejším garantom určenia kvality bezpečnostných štandartov zariadení je Národný bezpečnostný úrad (NBÚ). Z tohto dôvodu spoločnosť TRIMS Security Systems s.r.o. prispôsobuje všetku činnosť požiadavkám a štandartom NBÚ.

kontaktujte nás