fyzická bezpečnosť

Vhodné na evidenčnú a informátorskú činnosť, na vstupoch do budov s nižšou dôležitosťou, rôzne varianty vrátnic, objekty s nižším stupňom ochrany.

nižšia bezbečnosť ⟶

FB Balík 1
od 5 €/hod. ⟶ osoba

Cenník našich služieb je informatívny !
Konečná cena závisí od obhliadky objektu a špecifikácie požiadaviek objednávateľa.

zamestnanec v štandardnej uniforme SBS.

zamestnanec so základným kurzom SBS v zmysle zákona.

zamestnanec s kratšou praxou.

pracovník s nižším telesným fondom.

vedenie predpísaných evidencií v zmysle zákona o SBS.

evidencia návštev, motorových vozidiel, kľúčový režim.

FB Balík č. 1 – od 5 €/hod. ⟶ osoba

Cenník našich služieb je informatívny a konečná cena závisí od obhliadky objektu a špecifikácie požiadaviek objednávateľa.

sparrow

Kontaktujte nás

Telefón: +421 908 909 904