fyzická bezpečnosť

Vhodné na výkon služby v recepčnom režime, prípadne v areáloch so strážnym režimom.

stredná bezbečnosť ⟶

FB Balík 3
od 6,50 €/hod. ⟶ osoba

Cenník našich služieb je informatívny !
Konečná cena závisí od obhliadky objektu a špecifikácie požiadaviek objednávateľa.

akceptovanie požiadaviek na služobnú rovnošatu.

zamestnanec s praxou v strážnej službe.

kontrolná a obchôdzková činnosť s aplikáciou ActivGuard.

služobný pes.

možnosť vzdialeného monitorovania z operačného strediska.

vecné bezpečnostné prostriedky.

FB Balík č. 3 – od 7,50 €/hod. ⟶ osoba

Cenník našich služieb je informatívny a konečná cena závisí od obhliadky objektu a špecifikácie požiadaviek objednávateľa.

sparrow

Kontaktujte nás

Telefón: +421 908 909 904