fyzická bezpečnosť

Vhodné na výkon služby v rizikových oblastiach
alebo reprezentatívnych priestoroch v spoločenskom oblečení.

maximálna bezbečnosť ⟶

FB Balík 3
od 7,50 €/hod. ⟶ osoba

Cenník našich služieb je informatívny !
Konečná cena závisí od obhliadky objektu a špecifikácie požiadaviek objednávateľa.

telesne vzdatný personál.

dôraz na výzor a správanie .

prax v bezpečnostných službách.

špeciálne školenia, držitelia zbrane.

schopnosť aktívne zvládnuť krízové situácie.

vypracovanie mesačných hlásení z výkonu služby.

možnosť napojenia na PCO.

možnosť investovania do bezpečnostných zariadení z vlastných zdrojov.

FB Balík č. 3 – od 7,50 €/hod. ⟶ osoba

Cenník našich služieb je informatívny a konečná cena závisí od obhliadky objektu a špecifikácie požiadaviek objednávateľa.

sparrow

Kontaktujte nás

Telefón: +421 908 909 904