Zásahová jednotka

ŠPECIÁLNY VÝCVIK NA ZATÝKANIE PÁCHATEĽOV ŠPECIÁLNA VÝSTROJ A VÝZBROJ
FYZICKÉ PREVIERKY
STRELECKÝ VÝCVIK
MONITORING POHYBU VOZIDIEL ZÁSAHOVÝCH SKUPÍN (GPS)